Αρχική Σελίδα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ STOP CYBERBULLYING

Η στρατηγική εταιρική σχέση “Initiatives against Cyberbullying and Hate in Social Media” (“Πρωτοβουλίες κατά του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο και το μίσος στα κοινωνικά μέσα”) στοχεύει στον εντοπισμό και τη συλλογή αποτελεσματικών στρατηγικών και πρακτικών για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και την παροχή αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης στην πρόληψή του.
Ο γενικός στόχος είναι η παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με πρωτοβουλίες, υλικά και βέλτιστες πρακτικές λύσεις οι οποίες:
  • Θα ευαισθητοποιήσουν τους νέους και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό
  • Θα υποστηρίξουν τους νέους στην προσπάθειά τους να αντιδράσουν ενάντια στις διαδικτυακές διακρίσεις, την εχθρότητα και τη βία
  • Θα συμβάλλουν στη δημιουργία δεξιοτήτων στα παιδιά και τους νέους σχετικά με το πώς μπορούν να προστατευθούν από τον εκφοβισμό και την εξαπάτηση στο διαδίκτυο
  • Θα συμβάλλουν στη μείωση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μεταξύ των νέων
  • Θα ενθαρρύνουν και θα προσθέσουν αξία στις σχολικές στρατηγικές κατά της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, ενσωματώνοντας τη δράση που καθοδηγείται από το χρήστη και την έρευνα για τον καθορισμό των τρέχουσων αναγκών και την επίλυση προβλημάτων.