Εταίροι του έργου

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Center for Social Innovation Ltd

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων…

QUALED

Το QUALED είναι μια οργάνωση πολιτών που ιδρύθηκε το 2008 και βρίσκεται στην πόλη Žilina της Σλοβακίας. Προκύπτει από το συνδυασμό δύο λέξεων – QUALification και EDucation – οι οποίες…

ECC

Οι ερευνητές της E-C-C Ένωσης Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής έχουν δραστηριοποιηθεί στην επαγγελματική εκπαίδευση νέων και ενηλίκων για περισσότερο από 20 χρόνια. Έχουν αναπτύξει …

INTEGRA INSTITUTE

Η αποστολή και το όραμα του Ινστιτούτου βασίζονται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στο δόγμα των προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών…