Σχετικά με το ‘Εργο

Το πρόγραμμα θα δώσει μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τον κυβερνο-εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους στις χώρες των εταίρων (Κύπρος, Αυστρία, Σλοβενία και Σλοβακία).
Θα παράσχει επίσης κατάλογο ορθών πρακτικών και μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους. Τέτοιες καλές πρακτικές μπορούν να είναι οι πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, τα τοπικά ή ευρωπαϊκά σχέδια που εκτελούνται από ΜΚΟ, οργανώσεις και ενώσεις νέων, καθώς και οι (διαδικτυακές) εκστρατείες.
Ως εκ τούτου, θα καταρτιστεί ένας κατάλογος με τίτλο “Πρωτοβουλίες κατά του εκφοβισμού στο Διαδίκτυο και το μίσος στα κοινωνικά μέσα”, στον οποίο θα συμμετέχουν τοπικοί επαγγελματίες / ενδιαφερόμενοι / μέλη ΜΚΟ / δημόσιοι οργανισμοί κλπ. που έχουν συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες κατά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους. Μεταξύ άλλων, ο κατάλογος θα παράσχει αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο της ριζοσπαστικοποίησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων και της έλλειψης δημοκρατικής κατανόησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το πρόγραμμα θα δώσει μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τον κυβερνο-εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους στις χώρες των εταίρων (Κύπρος, Αυστρία, Σλοβενία και Σλοβακία).
Θα παράσχει επίσης κατάλογο ορθών πρακτικών και μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους. Τέτοιες καλές πρακτικές μπορούν να είναι οι πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, τα τοπικά ή ευρωπαϊκά σχέδια που εκτελούνται από ΜΚΟ, οργανώσεις και ενώσεις νέων, καθώς και οι (διαδικτυακές) εκστρατείες.
Ως εκ τούτου, θα καταρτιστεί ένας κατάλογος με τίτλο “Πρωτοβουλίες κατά του εκφοβισμού στο Διαδίκτυο και το μίσος στα κοινωνικά μέσα”, στον οποίο θα συμμετέχουν τοπικοί επαγγελματίες / ενδιαφερόμενοι / μέλη ΜΚΟ / δημόσιοι οργανισμοί κλπ. που έχουν συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες κατά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους. Μεταξύ άλλων, ο κατάλογος θα παράσχει αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο της ριζοσπαστικοποίησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων και της έλλειψης δημοκρατικής κατανόησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το πρόγραμμα θα δώσει μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τον κυβερνο-εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους στις χώρες των εταίρων (Κύπρος, Αυστρία, Σλοβενία και Σλοβακία).
Θα παράσχει επίσης κατάλογο ορθών πρακτικών και μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους. Τέτοιες καλές πρακτικές μπορούν να είναι οι πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, τα τοπικά ή ευρωπαϊκά σχέδια που εκτελούνται από ΜΚΟ, οργανώσεις και ενώσεις νέων, καθώς και οι (διαδικτυακές) εκστρατείες.
Ως εκ τούτου, θα καταρτιστεί ένας κατάλογος με τίτλο “Πρωτοβουλίες κατά του εκφοβισμού στο Διαδίκτυο και το μίσος στα κοινωνικά μέσα”, στον οποίο θα συμμετέχουν τοπικοί επαγγελματίες / ενδιαφερόμενοι / μέλη ΜΚΟ / δημόσιοι οργανισμοί κλπ. που έχουν συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες κατά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους. Μεταξύ άλλων, ο κατάλογος θα παράσχει αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο της ριζοσπαστικοποίησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων και της έλλειψης δημοκρατικής κατανόησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το πρόγραμμα θα δώσει μια γενική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τον κυβερνο-εκφοβισμό και τη ρητορική μίσους στις χώρες των εταίρων (Κύπρος, Αυστρία, Σλοβενία και Σλοβακία).
Θα παράσχει επίσης κατάλογο ορθών πρακτικών και μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους. Τέτοιες καλές πρακτικές μπορούν να είναι οι πρωτοβουλίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, τα τοπικά ή ευρωπαϊκά σχέδια που εκτελούνται από ΜΚΟ, οργανώσεις και ενώσεις νέων, καθώς και οι (διαδικτυακές) εκστρατείες.
Ως εκ τούτου, θα καταρτιστεί ένας κατάλογος με τίτλο “Πρωτοβουλίες κατά του εκφοβισμού στο Διαδίκτυο και το μίσος στα κοινωνικά μέσα”, στον οποίο θα συμμετέχουν τοπικοί επαγγελματίες / ενδιαφερόμενοι / μέλη ΜΚΟ / δημόσιοι οργανισμοί κλπ. που έχουν συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες κατά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους. Μεταξύ άλλων, ο κατάλογος θα παράσχει αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη των νέων προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο της ριζοσπαστικοποίησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων και της έλλειψης δημοκρατικής κατανόησης.