Αρχική Σελίδα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ STOP CYBERBULLYING

Η στρατηγική εταιρική σχέση “Initiatives against Cyberbullying and Hate in Social Media” (“Πρωτοβουλίες κατά του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο και το μίσος στα κοινωνικά μέσα”) στοχεύει στον εντοπισμό και τη συλλογή αποτελεσματικών στρατηγικών και πρακτικών για την αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και την παροχή αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης στην πρόληψή του.
Ο γενικός στόχος είναι η παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με πρωτοβουλίες, υλικά και βέλτιστες πρακτικές λύσεις οι οποίες:

Facebook