Active against cyberbullying

S cieľom podať pedagógom informácie o kyberšikane a poskytnúť im podporu pri riešení tejto problematiky v školskom prostredí pripravila organizácia Saferinternet vzdelávací materiál „Active against cyberbullying“ (Aktívne proti kyberšikane). Obsahuje aktuálne a praktické informácie a tipy, ako aj veľa príkladov cvičení vhodných na využitie vo vyučovaní. Materiál je možné bezplatne stiahnuť alebo objednať ako brožúrku od organizácie Saferinternet.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *