Associated parenting style and psychopathology

Kyberšikana je konštrukcia dvoch tvárí; tí, ktorí sa jej dopúšťajú, mohli byť predtým sami obeťami a naopak. Keďže elektronické prostriedky na šikanovanie ponúkajú asymetriu sily, môžu byť v prvom rade použité recipročne zasiahnutými osobami. Pri akejkoľvek preventívnej činnosti  je nevyhnutné zastavenie tohto začarovaného kruhu. Negatívne následky pre adolescentov spojené s kyberšikanou bývajú vážne a rozsah tejto témy je tiež potrebné rozšíriť o obnovený tlak na lepšie prístupy k rodičovstvu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *