BEZINTERNETU

Cieľom je zapojiť čo najviac žiakov, rodičov a škôl do celoslovenského projektu prevencie a regulácie nadmerného používania internetu. Projekt ponúka príklady a pomoc, ako dobrovoľne obmedziť či dokonca sa na nejaké obdobie vzdať všadeprítomných displejov. Jedným z cieľov je takýmto spôsobom bojovať proti kyberšikane.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *