BEZPECNYINTERNET

Tento web-portál je iniciatívou poskytovateľa internetového pripojenia a jej cieľom je pomôcť rodičom a učiteľom ochrániť deti pred negatívami internetu a nebezpečenstvom prichádzajúcim zo sociálnych médií. Používateľ na portály nájde videá alebo články zamerané na tento cieľ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *