Childnet International

Poslaním siete Childnet je spolupracovať s ostatnými subjektmi na celom svete, aby sa internet stal výborným a bezpečným miestom pre deti. Childnet pracuje na týždennej báze priamo s deťmi a mladými ľuďmi vo veku od 3 do 18 rokov, ako aj s rodičmi, opatrovateľmi, učiteľmi a odborníkmi. Childnet zisťuje, aké majú skutočné skúsenosti z online sveta, aké pozitívne veci tam zažívajú a ponúka rady týkajúce sa bezpečnosti. Webová stránka ponúka podporu trom rôznym cieľovým skupinám.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *