Cyberbullying What you need to know

Väčšina výskumu v oblasti kyberšikany sa zameriava na tínedžerov. Prístup k digitálnym technológiám však majú aj mladšie generácie a skrze ne sú tiež vystavené hrozbe kyberšikany. Pochopením toho, ako a kde sa kyberšikana vyskytuje, môžu rodičia, učitelia a opatrovatelia jej výskytu zabrániť.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *