CyberSafety

CYberSafety spája hlavných zainteresovanými aktérov v jednotlivých členských štátoch s cieľom vytvoriť bezpečnú internetovú kultúru a posilniť tvorivých, inovatívnych a kriticky premýšľajúcich občanov v digitálnej spoločnosti. Cieľom projektu CYberSafety je poskytnúť platformu na zvyšovanie povedomia, kde môžu aktéri nájsť zdroje a nástroje, zdieľať skúsenosti, odborné znalosti a osvedčené postupy. Zároveň si kladie za cieľ prispieť k európskemu prístupu a poskytnúť kvalitatívnu a kvantitatívnu spätnú väzbu na európskej úrovni prostredníctvom základnej platformy služieb.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *