Cyprus Dialogue

V marci 2017 spustila Kancelária zástupcu OBSE projekt Cyprus Dialogue (Dialóg na Cypre), ktorý v spolupráci s grécko- a turecko-cyperskými novinárskymi odborovými zväzmi pracoval na podpore kvalitnej žurnalistiky na Cypre. Projekt ponúka novinárom platformu na diskusiu o témach, ako je podpora zodpovednej a kvalitnej žurnalistiky, etika, dobrá správa vecí verejných a samoregulácia ich povolania. Cyperské novinárske odbory sa spojili v snahe prekonať dlhotrvajúce sociálne napätie, ktoré rozdeľuje cyperských Grékov a Turkov, a pomôcť mediálnym pracovníkom lepšie si uvedomiť citlivosť susediacich komunít.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *