ICM

Informačné centrá mladých – ICM

Hlavnou činnosťou Informačných centier mladých je poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mládež v konkrétnych tematických oblastiach. Informácie sú overené, aktuálne, konzultácie sú vždy anonymné a prispôsobené potrebám klienta. Mladý človek, ktorý sa potrebuje dozvedieť niečo o práci, vzdelávaní, cestovaní, závislostiach či ochrane ľudských práv, pokojne sa môže obrátiť na jednotlivé

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *