POMOC

Združená linka pomoci pomoc.sk a poskytuje koordinovanú pomoc a poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií prostredníctvom četu, e-mailovej komunikácie i linky pomoci. Je súčasťou projektu, ktorý podporuje Európska komisia v rámci programu Connecting Europe Facility.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *