SafeToNet

Priekopnícka aplikácia SafeToNet využíva umelú inteligenciu na zisťovanie a filtrovanie predátorských rizík v reálnom čase. Pri detekcii rizika ponúka aplikácia príručku v audio formáte zameranú na digitálne zdravie, ktorá deťom pomáha zvládnuť problémy spojené so životom v digitálnom svete.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *