Say No to Hate Speech

Online platforma „Say No to Hate Speech“ (Povedzte nie nenávistným prejavom) bola vyvinutá v rámci projektu financovaného Európskou nadáciou pre mládež Rady Európy s názvom „Say No to Hate Speech – Young People Empowered“ (Povedzte nie nenávistným prejavom – sila mladých ľudí). Platforma ponúka informácie o nenávistných prejavoch vrátane prehľadu nenávistných prejavov a zdrojov dôležitých k porozumeniu nenávistným prejavom, ako sú napríklad platné národné právne predpisy a správy/dokumenty o nenávistných prejavoch vypracované národnými a nadnárodnými organizáciami.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *