SHEEPLIVE

Projekt Sheeplive (slovenský originál OVCE.sk) sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *