What chain letters does your child receive?

Reťazový list je správa, ktorá sa rozosiela súčasne viacerým osobám. Od príjemcov žiada, aby ju skopírovali a preposlali ďalším ľuďom. Ak dôjde k pretrhnutiu reťaze, môže to mať niekedy strašidelné alebo hrozivé následky. V ďalších listoch sú naopak sľubované veľkolepé odmeny – napríklad veľká láska. Takto sa krátke správy bleskurýchle rozšíria a dostanú sa tak prakticky samy k obrovskému publiku.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *