ZODPOVEDNE

Projekt Zodpovedne.sk vznikol v roku 2007 a zameriava sa na bezpečné a zodpovedné používanie internetu a nových technológií. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie povedomia, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *