Category: Uncategorized

Austria

Tento katalóg ponúka prehľad osvedčených postupov a opatrení na prevenciu a riešenie kyberšikany a nenávistných prejavov v rôznych európskych krajinách. Pokojne si ho prelistujte a nechajte sa inšpirovať. Pri konkrétnom postupe, ktorý vás zaujme, kliknite na políčko „Pridať k mojim obľúbeným“ a pridá sa do časti „Moje obľúbené“, kde si ho budete môcť dôkladnejšie prečítať…

Active against cyberbullying

Aktívne proti kyberšikane S cieľom podať pedagógom informácie o kyberšikane a poskytnúť im podporu pri riešení tejto problematiky v školskom prostredí pripravila organizácia Saferinternet vzdelávací materiál „Active against cyberbullying“ (Aktívne proti kyberšikane). Obsahuje aktuálne a praktické informácie a tipy, ako aj veľa príkladov cvičení vhodných na využitie vo vyučovaní. Materiál je možné bezplatne stiahnuť alebo…

feel-ok.at

feel-ok.at feel-ok.at je rakúsky internetový intervenčný program pre mladých ľudí, koordinuje organizácia Styria vitalis. Táto internetová platforma spája odborné znalosti inštitucionálnej siete do ucelenej intervencie, podáva ich jazykom vhodným pre mladých ľudí a ponúka informácie a služby týkajúce sa mnohých zdravotne a sociálne relevantných tém vo forme textov, hier a testov. Viac informácií

Saferinternet.at

Saferinternet.at Saferinternet.at podporuje deti, mladých ľudí, rodičov a učiteľov v bezpečnom, kompetentnom a zodpovednom používaní digitálnych médií. Iniciatívu realizuje Európska únia (nástroj Spájame Európu) v rámci programu CEF Telecom/Safer Internet. Je rakúskym partnerom Európskej únie v rámci siete pre bezpečnejší internet (Insafe). Viac informácií

What chain letters does your child receive?

Aké reťazové listy dostáva vaše dieťa? Reťazový list je správa, ktorá sa rozosiela súčasne viacerým osobám. Od príjemcov žiada, aby ju skopírovali a preposlali ďalším ľuďom. Ak dôjde k pretrhnutiu reťaze, môže to mať niekedy strašidelné alebo hrozivé následky. V ďalších listoch sú naopak sľubované veľkolepé odmeny – napríklad veľká láska. Takto sa krátke správy…

Anti-bullying policies and guidance for the youth

Politiky proti šikanovaniu a usmernenia pre mládež Výskumný ústav PROMITHEAS sa zaviazal vytvoriť informačný, osvetový a vzdelávací projekt pre deti vo veku 13-18 rokov týkajúci sa témy rasizmu a šikany na športoviskách a najmä medzi športovcami s názvom: Politiky proti šikanovaniu a usmernenia pre mládež. Viac informácií

Associated parenting style and psychopathology

Združený štýl rodičovstva a psychopatológia Kyberšikana je konštrukcia dvoch tvárí; tí, ktorí sa jej dopúšťajú, mohli byť predtým sami obeťami a naopak. Keďže elektronické prostriedky na šikanovanie ponúkajú asymetriu sily, môžu byť v prvom rade použité recipročne zasiahnutými osobami. Pri akejkoľvek preventívnej činnosti  je nevyhnutné zastavenie tohto začarovaného kruhu. Negatívne následky pre adolescentov spojené s…

CyberSafety

CyberSicherheit CYberSafety spája hlavných zainteresovanými aktérov v jednotlivých členských štátoch s cieľom vytvoriť bezpečnú internetovú kultúru a posilniť tvorivých, inovatívnych a kriticky premýšľajúcich občanov v digitálnej spoločnosti. Cieľom projektu CYberSafety je poskytnúť platformu na zvyšovanie povedomia, kde môžu aktéri nájsť zdroje a nástroje, zdieľať skúsenosti, odborné znalosti a osvedčené postupy. Zároveň si kladie za cieľ…

Cyprus Dialogue

Dialóg na Cypre V marci 2017 spustila Kancelária zástupcu OBSE projekt Cyprus Dialogue (Dialóg na Cypre), ktorý v spolupráci s grécko- a turecko-cyperskými novinárskymi odborovými zväzmi pracoval na podpore kvalitnej žurnalistiky na Cypre. Projekt ponúka novinárom platformu na diskusiu o témach, ako je podpora zodpovednej a kvalitnej žurnalistiky, etika, dobrá správa vecí verejných a samoregulácia…

Cyprus International Education and Career Exhibition 2020

Cyperská medzinárodná výstava vzdelávania a kariéry 2020 Cyperská medzinárodná výstava vzdelávania a kariéry 2020 sa otvorila a dala príležitosť študentom i ostatným dozvedieť sa viac o štúdiu na Cypre i v zahraničí. Ministerstvo školstva, kultúry, športu a mládeže na Cypre, Cyperská obchodná a priemyselná komora, Cyperská federácia pre zamestnávateľov a priemysel a Európska kancelária na…

No Hate Speech Movement

Hnutie proti nenávistným prejavom Hnutie proti nenávistným prejavom (No Hate Speech Movement) je kampaň pre mladých, ktorú vedie mládežnícke oddelenie Rady Európy a ktorej cieľom je mobilizovať mladých ľudí k boju proti nenávistným prejavom a k podpore ľudských práv v online priestore. Program, ktorý bol uvedený na trh v roku 2013, bol zavedený na národnej…

Report on Hate Speech and Crimes in Cyprus

Správa o nenávistných prejavoch a zločinoch na Cypre Správa o nenávistných prejavoch a zločinoch na Cypre (Report on Hate Speech and Crimes in Cyprus) v gréčtine a turečtine pozostáva z bibliografického výskumu, správy o právnom rámci o nenávistných prejavoch a zločinoch na Cypre a zo správy z prieskumu. Tvorí jedinečnú publikáciu o tejto problematike a…

Say No to Hate Speech

Povedzte nie nenávistným prejavom Online platforma „Say No to Hate Speech“ (Povedzte nie nenávistným prejavom) bola vyvinutá v rámci projektu financovaného Európskou nadáciou pre mládež Rady Európy s názvom „Say No to Hate Speech – Young People Empowered“ (Povedzte nie nenávistným prejavom – sila mladých ľudí). Platforma ponúka informácie o nenávistných prejavoch vrátane prehľadu nenávistných…

Words are stones

Slová sú kamene Túto národnú správu vypracovala organizácia KISA a je jednou zo šiestich národných správ vypracovaných vo všetkých partnerských krajinách (Rakúsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Taliansko a Španielsko) v rámci projektu „Words are stones“ (Slová sú kamene). Najvýznamnejšie výsledky zo šiestich národných správ sú porovnané a zhrnuté v medzinárodnej správe. Viac informácií

CYBERHELP

CYBERHELP Viacjazyčný portál na tému kyberšikany v každodennej práci sociálnych pracovníkov a pedagógov je výsledkom dvoch európskych projektov („Cybermobbing – look!” a “Look – cyber mobbing, sexting, posing, grooming in everyday life of youth social work”). Ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít, materiálov, videí, i tzv. mediatéku. Viac informácií

ENEBEZPECI

E-NEBEZPECI Projekt je zameraný na vzdelávacie aktivity pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí potrebujú získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti rizikového správania spojeného s využívaním IKT – najmä internetu a mobilných telefónov u detí, vrátane informácií o kyberšikane. Táto problematika je v súčasnosti veľmi aktuálna najmä v súvislosti s tým, ako žiaci trávia svoj voľný…

ICM

ICM Informačné centrá mladých – ICM Hlavnou činnosťou Informačných centier mladých je poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mládež v konkrétnych tematických oblastiach. Informácie sú overené, aktuálne, konzultácie sú vždy anonymné a prispôsobené potrebám klienta. Mladý človek, ktorý sa potrebuje dozvedieť niečo o práci, vzdelávaní, cestovaní, závislostiach či ochrane ľudských práv, pokojne sa môže obrátiť…

NEHEJTUJ

NEHEJTUJ Nehejtuj.sk je multimediálny projekt určený primárne základným a stredným školám na Slovensku, ale aj ďalším štátnym i súkromným inštitúciám pracujúcim s deťmi a mládežou. Výsledkom projektu je metodologický manuál a DVD obsahujúce dvanásť filmov z domácej i zahraničnej produkcie, ktoré sa venujú téme intolerancie, homofóbie, rasizmu, základných ľudských práv a pod. Viac informácií

Childnet International

Childnet International Poslaním siete Childnet je spolupracovať s ostatnými subjektmi na celom svete, aby sa internet stal výborným a bezpečným miestom pre deti. Childnet pracuje na týždennej báze priamo s deťmi a mladými ľuďmi vo veku od 3 do 18 rokov, ako aj s rodičmi, opatrovateľmi, učiteľmi a odborníkmi. Childnet zisťuje, aké majú skutočné skúsenosti…

Cyberbullying What you need to know

Kyberšikana: Čo potrebujete vedieť Väčšina výskumu v oblasti kyberšikany sa zameriava na tínedžerov. Prístup k digitálnym technológiám však majú aj mladšie generácie a skrze ne sú tiež vystavené hrozbe kyberšikany. Pochopením toho, ako a kde sa kyberšikana vyskytuje, môžu rodičia, učitelia a opatrovatelia jej výskytu zabrániť. Viac informácií

Cybermobbing, Sexting, Posing and Grooming in the everyday life of social work

Cybermobbing, Sexting, Posing a Grooming v každodennom živote sociálnej práce Projekt „Schau hin – Cybermobbing, Sexting, Pózovanie a Grooming in the everyday life of social work“ (Pozri sa – Cybermobbing, Sexting, Posing a Grooming v každodennom živote sociálnej práce) (2015 – 2017) by mal ponúknuť materiály pre použitie v sociálnej práci. Sú špeciálne navrhnuté pre…

Digizen interaktiv

Digizen interaktiv Interaktívna kyberšikana je zdroj, ktorý umožňuje učiteľom nadviazať na DVD „Let’s Fight It Together“ (Bojujme proti tomu spolu) a zároveň spracovať a personalizovať poznatky z tohto filmu. Vďaka technológii, ktorú používajú samotné deti, umožňuje interaktívna kyberšikana deťom prihlásiť sa do počítača a vytvoriť si svoju vlastnú postavu, ktorá pôjde do tej istej školy,…

Digizen

Digizen Digitálne občianstvo nie je len o rozpoznávaní a riešení rizík v online priestore. Ide o budovanie bezpečných prostredí a komunít, o pochopenie toho, ako spravovať osobné informácie, a o využitie online priestoru na bezpečné a tvorivé rozvíjanie a formovanie sveta každého jednotlivca. Projekt ponúka usmernenia, ktoré sú súčasťou príručky proti šikanovaniu Safe to Learn:…

HTML Heroes

HTML Heroes Projekt HTML Heroes je navrhnutý osobitne pre učiteľov základných škôl, ktorí chcú do výučby zaviesť internetovú bezpečnosť. Prvá časť zdroja (lekcie 1 – 4) sa zameriava na zručnosti potrebné na prehliadanie webu, ako je efektívne a bezpečné vyhľadávanie, určovanie toho, akému online obsahu je možné dôverovať, a spravovanie času stráveného pred obrazovkou. Druhá…