Domov

VITAJTE NA STOP CYBERBULLYING

Strategiké partnerstvo “Iniciatívy proti kyberšikane a nenávistnym prejavom na sociálnych médiách” má za cieľ identifikovať a zozbierať účinné stratégie a príklady ako sa vysporiadať s kyberšikanou a ako účinne pristupovať k jej prevencii. Všeobecným zámerom je poskytnúť relevantné informácie o iniciatívach, materiáloch a osvedčených postupoch, ktoré majú za cieľ:
  • zvyšovať informovanosť mladých ľudí a ich pedagógov o kyberšikane
  • podporovať ich v reakcii na online diskrimináciu, nepriateľstvo a násilie
  • budovať zručnosti u detí a mladistvých, aby sa vedeli chrániť pred šikanovaním a prenasledovaním
  • znížiť prejavy rasizmu a xenofóbie medzi mladými ľuďmi
  • povzbudiť a zvýšiť hodnotu školských stratégií proti šikane tým, že zadefinujeme “používateľove” súčasné potreby a riešenia