Domov

VITAJTE NA STOP CYBERBULLYING

Strategiké partnerstvo “Iniciatívy proti kyberšikane a nenávistnym prejavom na sociálnych médiách” má za cieľ identifikovať a zozbierať účinné stratégie a príklady ako sa vysporiadať s kyberšikanou a ako účinne pristupovať k jej prevencii. Všeobecným zámerom je poskytnúť relevantné informácie o iniciatívach, materiáloch a osvedčených postupoch, ktoré majú za cieľ:

Facebook