Associated parenting style and psychopathology

Kibernetsko ustrahovanje je dvostranski konstrukt tistih, ki ga izvajajo, bodisi, da so bili morda že prej sami žrtve ali pa ravno obratno.  Ker elektronska sredstva za ustrahovanje ponujajo asimetrijo sile, jih lahko vzajemno uporabijo tisti, ki so ciljno usmerjeni. Ustavitev tega začaranega kroga je bistvenega pomena pri vsakem preventivnem prizadevanju. Negativne posledice za mladostnike, povezane s spletnim ustrahovanjem so resne, prav tako pa je treba razširiti področje uporabe s ponovnim prizadevanjem za boljše starševske prakse.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *