Cyberbullying What you need to know

Večina raziskav o spletnem ustrahovanju se osredotoča na najstnike. Toda tudi mlajše generacije že imajo digitalni dostop in s tem tudi izpostavljenost grožnjam s spletnim ustrahovanjem. Z razumevanjem, kako in kje se pojavlja spletno ustrahovanje, lahko starši, učitelji in vzgojitelji preprečijo, da bi se to zgodilo.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *