Say NO to cyberbullying

Glavni cilj tega projekta je pridobiti nove perspektive, izmenjati izkušnje, pridobiti znanje in sprejeti nove metode pri delu z mladimi v šolah in izven njih, da bi preprečili spletno ustrahovanje. Tečaj usposabljanja je povezal in zbral mlade, mladinske delavce in vzgojitelje.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *