Words are stones

To nacionalno poročilo je pripravila KISA in je eno od šestih nacionalnih poročil, pripravljenih v vseh državah partnericah (Avstrija, Ciper, Francija, Grčija, Italija in Španija) v okviru projekta „Besede so kamni“. Glavni rezultati šestih nacionalnih poročil so primerjani in povzeti v skupnem mednarodnem poročilu.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *