O projektu

ABOUT

The project will give an overview of the current situation regarding cyberbullying and hate speech in the partners’ countries (Cyprus, Austria, Slovenia and Slovakia). It will also provide a list of good practices and measures for preventing and addressing cyberbullying and hate speech. Such good practices can be initiatives taken by public or private bodies, local or European projects carried out by NGOs, youth organisations and associations, as well as online and offline campaigns. As a result, a Catalogue named “Initiatives Against Cyberbullying and Hate in Social Media” will be compiled, which will include local professionals/ stakeholders/ NGO members/ public institutions etc. that have taken part in initiatives against cyberbullying and hate speech. Among others, the catalogue will provide effective approaches for the social integration of young refugees and migrants within the context of radicalization of cultural identities and the lack of democratic understanding.

O PROJEKTU

Projekt bo omogočal pregled trenutnih razmer v zvezi s kibernetskim trpinčenjem in sovražnim govorom v partnerskih državah (Ciper, Avstrija, Slovenija in Slovaška). Prav tako bo zagotovil seznam dobrih praks in ukrepov za preprečevanje in obravnavo kibernetskega ustrahovanja in sovražnega govora. Takšne dobre prakse so lahko pobude javnih ali zasebnih organov, lokalni ali evropski projekti, ki jih izvajajo nevladne organizacije, mladinske organizacije in združenja, pa tudi spletne in nespletne kampanje. Kot rezultat tega bo sestavljen katalog z naslovom “Pobude proti spletnemu ustrahovanju in sovraštvu v družbenih medijih”, ki bo vključeval lokalne strokovnjake / zainteresirane strani / člane nevladnih organizacij / javne ustanove itd., ki so sodelovali v pobudah proti spletnemu sutrahovanju in sovražnem govoru. Med drugim bo katalog zagotovil učinkovite pristope za socialno vključevanje mladih beguncev in migrantov v okviru radikalizacije kulturnih identitet in pomanjkanja demokratičnega razumevanja.

ABOUT

The project will give an overview of the current situation regarding cyberbullying and hate speech in the partners’ countries (Cyprus, Austria, Slovenia and Slovakia).
It will also provide a list of good practices and measures for preventing and addressing cyberbullying and hate speech. Such good practices can be initiatives taken by public or private bodies, local or European projects carried out by NGOs, youth organisations and associations, as well as online and offline campaigns.
As a result, a Catalogue named “Initiatives Against Cyberbullying and Hate in Social Media” will be compiled, which will include local professionals/ stakeholders/ NGO members/ public institutions etc. that have taken part in initiatives against cyberbullying and hate speech. Among others, the catalogue will provide effective approaches for the social integration of young refugees and migrants within the context of radicalization of cultural identities and the lack of democratic understanding.