Διαδικτυακό Φόρουμ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Το διαδικτυακό διαδραστικό φόρουμ είναι ένας χώρος για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών με σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων δικτύωσης και ανταλλαγής όχι μόνο μεταξύ των εταιρικών σχέσεων και των οργανώσεων νέων στις χώρες τους, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή χρήσιμων συμβουλων και υποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των εργαζομένων με νέους που αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο.