Anti-bullying policies and guidance for the youth

Výskumný ústav PROMITHEAS sa zaviazal vytvoriť informačný, osvetový a vzdelávací projekt pre deti vo veku 13-18 rokov týkajúci sa témy rasizmu a šikany na športoviskách a najmä medzi športovcami s názvom: Politiky proti šikanovaniu a usmernenia pre mládež.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *