Better Internet For Kids

Projekt „Strategy for a Better Internet for Children“ (Stratégia pre lepší internet pre deti) navrhuje sériu opatrení, ktoré má podniknúť Európska komisia, členské štáty a celý reťazec priemyselných hodnôt. Webová stránka ponúka prístup ku zdrojom a praxi v rôznych európskych jazykoch.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *