Creating a Better Internet for Kids

Mladí ľudia potrebujú mať prístup k bezpečnému a stimulujúcemu prostrediu pri práci s novými technológiami a trávení času online. Stratégia pre lepší internet pre deti ponúka opatrenia na posilnenie ich postavenia pri objavovaní digitálneho sveta.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *