Cyberbullying in Cyprus

Táto publikácia a predložená štúdia boli vypracované s finančnou podporou programu Európskej únie DAPHNE. Zahŕňa údaje z celého Cypru týkajúce sa kyberšikany, ako aj niektoré návrhy týkajúce sa účinnej prevencie a kontroly správania v oblasti kyberšikany.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *