CYBERHELP

Viacjazyčný portál na tému kyberšikany v každodennej práci sociálnych pracovníkov a pedagógov je výsledkom dvoch európskych projektov („Cybermobbing – look!” a “Look – cyber mobbing, sexting, posing, grooming in everyday life of youth social work”). Ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít, materiálov, videí, i tzv. mediatéku.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *