Cybermobbing – sehen Sie!

V rámci Projektu „Cybermobbing – look!“ (Cybermobbing – pozri!) (2012 – 2015) bola za účelom vzdelávania pedagógov vyvinutá platforma zaoberajúca sa kybernetickým mobbingom. Pre túto cieľovú skupinu sú k dispozícii nasledujúce materiály a zdroje.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *