Digizen

Digitálne občianstvo nie je len o rozpoznávaní a riešení rizík v online priestore. Ide o budovanie bezpečných prostredí a komunít, o pochopenie toho, ako spravovať osobné informácie, a o využitie online priestoru na bezpečné a tvorivé rozvíjanie a formovanie sveta každého jednotlivca. Projekt ponúka usmernenia, ktoré sú súčasťou príručky proti šikanovaniu Safe to Learn: Embedding Anti-Bullying Work in Schools (Bezpečné učenie: Začlenenie práce proti šikanovaniu do školského prostredia). Učitelia tu môžu nájsť dôležité informácie a jasné odporúčania týkajúce sa tejto témy.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *