Digizen interaktiv

Interaktívna kyberšikana je zdroj, ktorý umožňuje učiteľom nadviazať na DVD „Let’s Fight It Together“ (Bojujme proti tomu spolu) a zároveň spracovať a personalizovať poznatky z tohto filmu. Vďaka technológii, ktorú používajú samotné deti, umožňuje interaktívna kyberšikana deťom prihlásiť sa do počítača a vytvoriť si svoju vlastnú postavu, ktorá pôjde do tej istej školy, kde ku kyberšikane došlo.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *