HTML Heroes

Projekt HTML Heroes je navrhnutý osobitne pre učiteľov základných škôl, ktorí chcú do výučby zaviesť internetovú bezpečnosť. Prvá časť zdroja (lekcie 1 – 4) sa zameriava na zručnosti potrebné na prehliadanie webu, ako je efektívne a bezpečné vyhľadávanie, určovanie toho, akému online obsahu je možné dôverovať, a spravovanie času stráveného pred obrazovkou. Druhá časť sa venuje zručnostiam potrebným na bezpečnú a efektívnu online komunikáciu (kapitoly 5, 6, 7 a 8). Zaoberá sa problémami súvisiacimi so zdieľaním osobných údajov online, úctou k ostatným a online hrami.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *