NEHEJTUJ

Nehejtuj.sk je multimediálny projekt určený primárne základným a stredným školám na Slovensku, ale aj ďalším štátnym i súkromným inštitúciám pracujúcim s deťmi a mládežou. Výsledkom projektu je metodologický manuál a DVD obsahujúce dvanásť filmov z domácej i zahraničnej produkcie, ktoré sa venujú téme intolerancie, homofóbie, rasizmu, základných ľudských práv a pod.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *