No Hate Speech Movement

Hnutie proti nenávistným prejavom (No Hate Speech Movement) je kampaň pre mladých, ktorú vedie mládežnícke oddelenie Rady Európy a ktorej cieľom je mobilizovať mladých ľudí k boju proti nenávistným prejavom a k podpore ľudských práv v online priestore. Program, ktorý bol uvedený na trh v roku 2013, bol zavedený na národnej a miestnej úrovni prostredníctvom národných kampaní v 45 krajinách. Hnutie zostane aktívne aj po roku 2017 vďaka práci rôznych národných kampaní, online aktivistov a partnerov.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *