Privacy Guidelines

Webová stránka obsahuje podrobné pokyny pre sociálne siete. Cieľom je, aby sa deti na sociálnych sieťach správali bezpečne. Príručka ukazuje, ako bezpečne sa zorientovať v neprehľadnej džungli v oblasti ochrany súkromia. Pre mladých ľudí sú tu tiež pripravené letáky na stiahnutie.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *