Report on Hate Speech and Crimes in Cyprus

Správa o nenávistných prejavoch a zločinoch na Cypre (Report on Hate Speech and Crimes in Cyprus) v gréčtine a turečtine pozostáva z bibliografického výskumu, správy o právnom rámci o nenávistných prejavoch a zločinoch na Cypre a zo správy z prieskumu. Tvorí jedinečnú publikáciu o tejto problematike a venuje sa otázkam nenávistných prejavov a zločinov na Cypre z rôznych hľadísk. Predkladá tiež údaje a fakty o gréckych a tureckých Cyperčanoch na podporu predložených argumentov.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *