Stopline

Stopline je online kontaktné miesto pre ľudí, ktorí sa stretnú s vyobrazeniami sexuálneho zneužívania maloletých osôb alebo s obsahom súvisiacim s reaktiváciou Národného socializmu na internete. Primárnym cieľom platformy Stopline je rýchle a nebyrokratické odstránenie tohto obsahu z internetu, najmä ak má hosting v Rakúsku.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *