Words are stones

Túto národnú správu vypracovala organizácia KISA a je jednou zo šiestich národných správ vypracovaných vo všetkých partnerských krajinách (Rakúsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Taliansko a Španielsko) v rámci projektu „Words are stones“ (Slová sú kamene). Najvýznamnejšie výsledky zo šiestich národných správ sú porovnané a zhrnuté v medzinárodnej správe.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *