ECC

ECC

Výskumníci z E-C-C asociácie pre interdisciplinárne vzdelávanie a poradenstvo pôsobia v oblasti odborného vzdelávania mládeže a dospelých viac ako 20 rokov. Vypracovali koncepcie týkajúce sa predčasného ukončenia školskej dochádzky, či poradenstva pre mládež proti radikalizácii a školiace materiály pre sociálne a medzikultúrne kompetencie.