Online fórum

ONLINE FÓRUM

Online interaktívne fórum je priestor na výmenu skúseností a osvedčených postupov, ktoré bude podporovať vytváranie sietí a výmenu aktivít nielen medzi partnerskými a mládežníckymi organizáciami v jednotlivých krajinách, ale aj na európskej úrovni, s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi pedagógmi, učiteľmi, školiteľmi a pracovníkmi s mládežou, ktorí sú konfrontovaní s týmto fenoménom. Budú tak schopní získať vzájomnú podporu a užitočné rady.