Partneri projektu

PARTNERI PROJEKTU

Center for Social Innovation Ltd

Centrum pre sociálne inovácie (CSI) je organizácia pre výskum a vývoj, ktorá sa zameriava na podporu sociálnych inovácií, ktoré môžu priniesť pozitívnu zmenu vrámci miestneho , národného, regionálneho…

QUALED

QUALED je občianským združením, ktoré bolo založené v roku 2008 a sídli na Slovensku, v meste Žilina. Názov QUALED vznikol spojením dvoch anglických slov QUALification a EDucation – kvalifikácia a vzdelávanie…

ECC

Výskumníci z E-C-C asociácie pre interdisciplinárne vzdelávanie a poradenstvo pôsobia v oblasti odborného vzdelávania mládeže a dospelých viac ako 20 rokov. Vypracovali koncepcie týkajúce sa predčasného…

INTEGRA INSTITUTE

Poslanie a vízia inštitútu sú založené na rozvoji ľudských zdrojov, pričom dôraz sa kladie na programy a poskytovanie služieb v oblasti humanistných vied pre rôzne cieľové a vekové skupiny. Slovinskí …