QUALED

QUALED

QUALED je občianským združením, ktoré bolo založené v roku 2008 a sídli na Slovensku, v meste Žilina. Názov QUALED vznikol spojením dvoch anglických slov QUALification a EDucation – kvalifikácia a vzdelávanie – to je to, kto sme a na čo sa zameriavame. Hlavný záujem združenia je zameraný na vzdelávanie dospelých a mládeže. Verejnosť sa snažíme vzdelávať v rôznych témach s dôrazom na inovatívny prístup. Okrem projektu o kyberšikane sa zaoberáme projektmi, ktoré sú zamerané na agresívne výroky alebo nenávistné prejavy v komunikácii, či už osobnej alebo prostredníctvom sociálnych médií. Snažíme sa naučiť a vybaviť občanov komunikačnými a argumentačnými zručnosťami, aby ich mohli použiť vždy, keď sa stretnú s agresívnymi, rasistickými alebo xenofóbnymi prejavmi.
QUALED good quality