Anti-bullying policies and guidance for the youth

Raziskovalni inštitut PROMITHEAS se je zavezal, da bo za otroke stare med 13 do 18 let, izvedel projekt informiranja, ozaveščanja in izobraževanja v zvezi z vprašanji rasizma in ustrahovanja na športnih prizoriščih, zlasti zaslužnimi atleti: Smernice preprečevanja nasiljanasilja in usmerjanja mladih.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *