Childnet International

Poslanstvo »Childneta« je v sodelovanju z drugimi po vsem svetu pomagati, da bo internet odličen in varen kraj za otroke. Childnet tedensko neposredno sodeluje z otroki in mladimi, starimi od 3 do 18 let, pa tudi s starši, vzgojitelji, učitelji in strokovnjaki, ter tako poizve o njihovih resničnih izkušnjah na spletu, njihovih  pozitivnih izkušnjah in deljenjem nasvetov o varnosti. Spletno mesto podpira tri različne ciljne skupine.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *