CyberSafety

CYberSafety združuje glavne nacionalne deležnie, da bi ustvarili varno internetno kulturo in okrepili ustvarjalne, inovativne in kritične državljane v digitalni družbi. Cilj CYberSafety je zagotoviti platformo za ozaveščanje, kjer lahko akterji najdejo vire in orodja, si izmenjajo izkušnje, strokovno znanje in dobre prakse. Skozi platformo želi krati  prispevati k evropskemu pristopu in zagotoviti kakovostne in kvantitativne povratne informacije.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *