Cyprus Dialogue

Marca 2017 je urad predstavnika OVSE pričel s projektom  Ciprski dialog, ki je sodeloval s ciprskimi grškimi in turško-ciprskimi novinarskimi sindikati ter novinarskimi skupnostmi za promocijo kakovostnega novinarstva na Cipru. Projekt novinarjem ponuja platformo za razpravo o vprašanjih, kot so spodbujanje odgovornega in kakovostnega novinarstva, etika, dobro upravljanje in samoregulacija pri delu. Novinarski sindikati na Cipru so se združili v prizadevanjih za premagovanje dolgotrajnih socialnih napetosti, ki ločujejo ciprske Grke in Turke ter pomagajo medijskim delavcem, da se bolje zavedajo občutljivosti sosednjih skupnosti.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *